Գայանե Դալլաքյան

Գայանե Դալլաքյան
Ծրագրի ղեկավար
Ծրագրի կառավարման մասնագետ (PMP), ունի ավելի քան 20 տարվա փորձ ՀՀ կառավարության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ծրագրերի կառավարման ոլորտում, մասնավորապես բարեփոխումների նախագծումը և իրականացումը, սոցիալական ոլորտի, համայնքների, ենթակառուցվածքների և մասնավոր հատվածի զարգացում:
Contact Us

Մասնագիտական փորձ

Ծրագրի կառավարման մասնագետ (PMP), ունի ավելի քան 20 տարվա փորձ ՀՀ կառավարության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ծրագրերի կառավարման ոլորտում, մասնավորապես  բարեփոխումների նախագծումը և իրականացումը, սոցիալական ոլորտի, համայնքների, ենթակառուցվածքների և մասնավոր հատվածի զարգացում: