History

2 years on the way

2017

Workshop on the Measurement of Child Disability

From September 25-28, 2017, the Data and Analytics Section of UNICEF HQ, in collaboration with the Washington Group on Disability Statistics (WG) conducted a workshop on the measurement of child disability, which took place in New York. Enabling Social Impact Consulting Group received an invitation to attend this Workshop.
2018

Data Gap Analysis Availability and Cross-Sectoral Exchange of Data on Children with Disabilities

Consultancy Project to UNICEF Armenia on Harmonization of Disability Measurement Tools and Methodology, and Developing Electronic Data Exchange and Cross-Sectoral Data Management on Children with Disabilities.
2019

Հաշմանդամության գնահատման համակարգի բարեփոխումների և անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգի ներդրման ծրագիր

Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պարբերաբար իրականացվող բարեփոխումներին զուգահեռ, Հայաստանում դեռ բավարար չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիակատար մասնակցությունն ու ներառվածությունը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Երկրի տնտեսության և սոցիալական կյանքին հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ մասնակցության խթանման, նրանց ֆունկցիոնալության ամբողջական բացահայտման և անհրաժեշտ նպատակային ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ են հիմնարար բարեփոխումներ հաշմանդամության գնահատման համակարգի և ծառայությունների որոշման մոտեցումներում։