Մեր մասին

Ի.Էս.Այ. խորհրդատվական խումբ

Enabling Social Impact Consultancy Group

Փորձառու մասնագետների խումբ ենք, ովքեր USAID-ի կողմից ֆինանսավորվող տարբեր ծրագրերի շրջանակներում համագործակցում են ավելի քան 10 տարի և 2017 թվականից  ստեղծել ենք մեր սեփական ընկերությունը` մեր գիտելիքներով, փորձառությամբ և հմտությամբ աջակցելու Հայաստանի կայուն զարգացմանը:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

ՀԿ-ի առաքելությունն է տրամադրել փորձագիտական աջակցություն սոցիալական ոլորտի քաղաքականության մշակման և որոշումների ընդունման հարցում՝  նոր սոցիալական նախաձեռնությունների մոդելավորման, այլընտրանքային հետազոտությունների, վերլուծությունների և ազդեցության գնահատման ու մոնիտորինգի միջոցով`առաջարկելով լուծումներ միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա, ինչպես նաև աջակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և հասարակական կազմակերպությունների միջև գործընկերության բարձրացմանը, զբաղվել կայուն տնտեսական զարգացման շրջանակներում մարդկանց քաղաքացիական գրագիտության և իրենց իրավունքների իմացության բարձրացմանը՝ հանրային իրազեկմամբ և քարոզչությամբ:

ՀԿ-ի տեսլականն է տեղեկացված քաղաքական որոշումների կայացման հիման վրա և այդ որոշումների շահառու հանդիսացողների հետ բաց երկխոսության և համագործակցության միջոցով նպաստել կայուն տնտեսական զարգացմանը և դսրական սոցիալական ազդեցությանը։

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

95%

Հետազոտություն, վերլուծություն, մոդելավորում, արդյունքների վրա հիմնված մոնիտորիգ և գնահատում, քաղաքականության խորհրդատվություն և օրենսդրության զարգացում

80%

Հանրային իրազեկման նյութերի և քարոզարշավների դիզայն և պատրաստում

98%

Բարեփոխումներին և ծրագրերին ՏՏ աջակցություն, գնահատում և առաջարկություններ` մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման համար

90%

Տեղական և միջազգային գիտելիքների փոխանակման միջոցառումների, գիտաժողովների և ուսումնական այցերի կազմակերպում

ՄԵՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ

 • Լինել հոգատար, ապահովել թիմային աշխատանքը
 • Սեփական նախաձեռնությամբ աջակցել թիմակցին, չսպասելով որ նա խնդրի
 • Լուծել խնդիրները, գիտակցել սխալները, սովորել և շարժվել առաջ

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 • Լսել, հարգել և լինել կարեկցող
 • Լինել ճկուն և բաց մտքով
 • Լինել ուսուցիչ և զարգացնել ուրիշներին
 • Շարունակել սովորել և զարգանալ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Լինել հարգալից և համեստ
 • Ապահովել ակնկալիքները
 • Սահմանել բարձր ստանդարտներ և մատուցել որակյալ արդյունքներ
 • Գաղափարները բերել իրականություն

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Լինել թափանցիկ
 • Կատարել ճիշտ գործողություններ
 • Պատվով կատարել պարտավորությունները և լինել հաշվետու
 • Հիշել մարդկանց ովքեր կվնասվեն մեր որոշումներից
 • Լինել հարմարվող և հաճախորդներին տրամադրել մասնագիտացված ծառայություններ
 • Հզորացնել ուրիշներին`գործողություններ ձեռնարկելու և որոշումներ ընդունելու
 • Խթանել փոփոխությունը և լինել փոփոխության մի մասը

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Մենք միասին ենք որպեսզի կարողանանք.

 • Նպաստել և մշտապես հետևողական լինել երկրի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում քաղաքականության, օրենսդրության և որոշումների կայացման գործընթացներին
 • Ներկայացնել առաջարկություններ միջազգային լավագույն փորձի ներդրման համար
 • Հանրային իրազեկման և շահերի պաշտպանության քարոզարշավների միջոցով գնահատել և չափել առաջարկվող բարեփոխումների սոցիալական ազդեցությունը և պաշտպանել բնակչության մարդկային, սոցիալական և տնտեսական իրավունքները
 • Բարձրացնել սոցիալական պաշտպանվածության պոտենցիալը` նպաստելով երկրի կայուն տնտեսական զարգացմանը
 • Մեծացնել հասարակական կազմակերպությունների հնարավորությունները` ամրապնդելով սոցիալական գործընկերությունը սոցիալական ծառայությունների մշակման և մատուցման մեջ:

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

 • The achievements of our team include both individual accomplishments and success stories we achieved as a team under the USAID-funded Pension Reform Implementation Program www.prip.am; Competitive Armenian Private Sector Project; Armenia Pension and Labor Market Reform Program; Armenia Social Transition Implementation Program. The personal capacities and achievements of our team include:

  • strong policy dialogue;
  • development of the human and institutional capacity of counterparts;
  • establishment of new IT solutions in social services provision;
  • data-driven and informed decision-making on the design and implementation of services for the population, including vulnerable and marginalized groups;
  • gender sensitive policy suggestions;
  • results-based M&E and
  • strong public communication techniques.