Մեր պատմությունը

2 տարված անցած ճանապարհ

2017

Workshop on the Measurement of Child Disability

From September 25-28, 2017, the Data and Analytics Section of UNICEF HQ, in collaboration with the Washington Group on Disability Statistics (WG) conducted a workshop on the measurement of child disability, which took place in New York. Enabling Social Impact Consulting Group received an invitation to attend this Workshop.
In 1994 we started building king lawyer, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
2018

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վերաբերյալ տվյալների առկայության, անհրաժեշտ տվյալների բացի և միջոլորտային տեղեկատվության փոխանակում

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանի գրասենյակի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Հաշմանդամության գնահատման գործիքների ու մեթոդաբանության ներդաշնակեցում և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին միջոլորտային տեղեկատվության փոխանակման և տվյալների կառավարման համակարգի ձևավորում ծրագիր
2019

Հաշմանդամության գնահատման համակարգի բարեփոխումների և անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգի ներդրման ծրագիր

Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պարբերաբար իրականացվող բարեփոխումներին զուգահեռ, Հայաստանում դեռ բավարար չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիակատար մասնակցությունն ու ներառվածությունը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Երկրի տնտեսության և սոցիալական կյանքին հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ մասնակցության խթանման, նրանց ֆունկցիոնալության ամբողջական բացահայտման և անհրաժեշտ նպատակային ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ են հիմնարար բարեփոխումներ հաշմանդամության գնահատման համակարգի և ծառայությունների որոշման մոտեցումներում։