Մեր ռեսուրսները

Մեր ռեսուրսները - Հաշվետվություններ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի…

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման արդյունքները 2018 թվականին - Վիճակագրական վերլուծական հաշվետվություն Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի  (ԿԱՊԿ) գնահատման արդյունքների  ուսումնասիրության նախաձեռնությունն առաջ է եկել 2018 թվականի դեկտեմբերին, երբ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ֆինանսավորմամբ…
Read more

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վերաբերյալ…

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վերաբերյալ հանրայնորեն հասանելի տվյալների արագ գնահատման հաշվետվություն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանի գրասենյակի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Հաշմանդամության գնահատման գործիքների ու մեթոդաբանության ներդաշնակեցում և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին միջոլորտային տեղեկատվության փոխանակման և…
Read more

Վերլուծություններ

Հաշմանդամության սահմանման գործիքների ու…

Հաշմանդամության սահմանման գործիքների ու մեթոդաբանության ներդաշնակեցում  և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին միջոլորտային տեղեկատվության փոխանակման և տվյալների կառավարման համակարգի ձևավորում Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վերաբերյալ տվյալների առկայությունը և տվյալների փոխանակման բացերը…
Read more