Մեր ծրագրերը

Մեր ծրագրերը

Հաշմանդամության գնահատման համակարգի բարեփոխումների…

Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պարբերաբար իրականացվող բարեփոխումներին զուգահեռ, Հայաստանում դեռ բավարար չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիակատար մասնակցությունն ու ներառվածությունը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Երկրի տնտեսության և սոցիալական կյանքին հաշմանդամություն ունեցող անձանց…
Read more

«Հաշմանդամության սահմանման նոր մոդելի…

2018 դեկտեմբերի 4-ից 7-ը ԱՀԿ ՖՄԴ հիման վրա հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների գնահատման համար լրամշակված գործիքների կիրառմամբ կազմակերպած փորձնական գնահատումների արդյունքները https://esi.am/wp-content/uploads/2019/12/ESI_consulting_Deliverable_Dec-4-7-pilot-results-2018.pdf
Read more

Հաշմանդամության սահմանման բարեփոխումներ ԱՀԿ…

ԱՀԿ ՖՄԴ ներդրում և ԱՀԿ ՖՄԴ ընդլայնված կիրառում Մեր առաջնեկ ծրագրերը Հաշմանդամության սահմանման նոր մոդելի մշակում և փորձարկում Հաշմանդամության սահմանման գործիքների ու մեթոդաբանության ներդաշնակեցում  և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին միջոլորտային…
Read more