Աննա Տրդատյան

Աննա Տրդատյան
Գնումների մասնագետ
Ունի ավելի քան քսան տարվա աշխատանքային փորձ վարչական և հաշվապահական բնագավառում` հանրային և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև հաշվապահական ծրագրերի, մարդկային ռեսուրսների և հանրային գնումների ընթացակարգերի գործնական գիտելիքների բազմամյա փորձ:
կապ

Մասնագիտական փորձ

AՈւնի ավելի քան քսան տարվա աշխատանքային փորձ վարչական և հաշվապահական բնագավառում` հանրային և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև հաշվապահական ծրագրերի, մարդկային ռեսուրսների և հանրային գնումների ընթացակարգերի գործնական գիտելիքների բազմամյա փորձ: Տիրապետում է տարբեր համակարգչային ծրագրերի, այդ թվում` Oracle, MS Access: Ունի 1C հաշվապահական հաշվառման ծրագրի վկայական և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված լիցենզիա` պետական գնումների մասնագետի որակավորմամբ: