Սոֆի Բարոյան

Սոֆի Բարոյան
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փորձագետ
ՏՏ փորձագետ, ունի Ճարտարագիտության մագիստրոսի աստիճան Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացման համակարգեր մասնագիտությամբ, տեղեկատվական համակարգերի զարգացման փորձառու մասնագետ է, ունի ավելի քան 10 տարվա առաջադեմ փորձ ՏՏ նախագծերի կառավարման ոլորտում:
կապ

Մասնագիտական փորձ

ՏՏ փորձագետ, ունի Ճարտարագիտության մագիստրոսի աստիճան Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացման համակարգեր մասնագիտությամբ, տեղեկատվական համակարգերի զարգացման փորձառու մասնագետ է, ունի ավելի քան 10 տարվա առաջադեմ փորձ ՏՏ նախագծերի կառավարման ոլորտում: Սոֆին ««Նորք» սոցիալական ծառայություննների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի ՏՏ վարչության պետն է, ընդգրկված է նաև ՀՀ ԱՍՀՆ հաշմանդամության գնահատման համակարգի բարեփոխումների և անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգի ներդրման ծրագրի փորձագիտական աշխատանքային խմբում:

2013 թվականին համակարգել է ՀՀ ԱՍՀՆ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տեղեկատվական ներքին պորտալի նախագծի իրականացման, ընդունման և հանձնման աշխատանքները: 2011 թվականից
Սոֆին աշխատել է, որպես փորձառու ՏՏ նախագծերի կառավարման վերապատրաստող և դասախոս: Սոֆին աջակցել է Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը Կենսաթոշակառուների հաշվառման միասնական տեղեկատվական համակարգի մշակման և ներդրման աշխատանքների իրականացմանը: